Người dân TP Thủ Đức có thể thực hiện thủ tục đất đai trực tuyến

  • 59

Số hoá quy trình trong bộ máy nhà nước đang được triển khai từng bước trong nhiều lĩnh vực. Giờ đây, người dân và doanh nghiệp tại thành phố Thủ Đức chỉ đến UBND 1 lần để nộp bản chính các hồ sơ liên quan đến đất đai theo quy định. Các bước còn lại sẽ thực hiện qua môi trường trực tuyến nhằm mang lại sự thuận tiện cho người dân.

Người dân TP Thủ Đức có thể thực hiện thủ tục đất đai trực tuyến

Đó là những cải tiến trong thủ tục hành chính đối với lĩnh vực đất đai vừa được ra mắt thông qua trang thông tin đất đai TP Thủ Đức: https://datdai-tpthuduc.tphcm.gov.vn. Đây là dự án vừa được UBND TP Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ra mắt sáng 29/8 vừa qua.

Người dân TP Thủ Đức có thể thực hiện thủ tục đất đai trực tuyến

Theo Chủ tịch TP Thủ Đức Hoàng Tùng, trang thông tin đất đai của hành phố s liên kết và liên thông các bên liên quan bao gồm Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Thành phố Thủ Đức nhằm giải quyết các thủ tục đất đai cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất.

Trong thời gian tới, TP Thủ Đức sẽ từng bước đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính, đất đai trên môi trường trực tuyến.

Bằng việc sử dụng trang thông tin đất đai này, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các hồ sơ chuyển nhượng, bán đất, mua đất hay thế chấp nhà đất thuộc địa bàn Thành phố Thủ Đức một cách nhanh chóng, thuận tiện và bớt phải di chuyển nhiều lần. Đây là một cải tiến rất tích cực mà chắc chắn mọi người dân đều sẽ vui vẻ đón nhận và thực hiện.

Việc thực hiện quy trình thủ tục nhà đất TP Thủ Đức trực tuyến sẽ có 2 giai đoạn:

·         Giai đoạn 1: người dân và doanh nghiệp nhận tin nhắn để thanh toán trực tuyến. Người dân có thể tra cứu thông tin tình trạng giải quyết hồ sơ chi tiết từng bước luân chuyển và nhận kết quả qua email và bưu điện. 

·         Giai đoạn 2: người dân và doanh nghiệp sẽ thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, nhận thông báo thuế, nộp thuế, nộp hồ sơ sau thuế qua Internet và nhận kết quả qua bưu điện, chỉ phải đến UBND TP Thủ Đức 1 lần để nộp bản chính theo quy định.

Chủ tịch TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, trang thông tin đất đai là một phần của kế hoạch dài hạn trong việc xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, với các quy trình hành chính hiện đại, chính xác, nhanh chóng, hiệu quả và minh bạch nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp mua bán đất ngày càng đơn giản và nhanh chóng hơn.

Qua dự án này cho thấy chính quyền TP Thủ Đức luôn quan tâm và tập trung phát triển công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi nhằm cải thiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Ngoài ra, UBND TP Thủ Đức tổ chức tiếp nhận và hướng dẫn, tư vấn cho người dân và doanh nghiệp tại UBND phường đối với 25 dịch vụ công trực tuyến của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (theo Đề án 06).

Có thể bạn quan tâm